محورهای مطالعاتی

1. رویکردهای نوین مطالعات شهری در ادبیات و هنر

2. مفهوم شهر و آینده شهر در مطالعات فرهنگی و هنری

3. شهر و هنرهای شهری در مطالعات تطبیقی و بینارشته­ای

4. نقش روایت­های هنری و ادبی شهری در شناخت و توسعه شهر

5. روایت­شناسی روایت­های شهری

6. زمان، فضا و مکان در روایت­های شهری

7. تنوع روایت در شکل­ها و سبک­های زندگی شهری و پیرامون شهری

8. جایگاه زندگی دیجیتالی در روایت شهری

آخرین مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 بهمن‌ماه 1400
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 25 اسفندماه 1400
تاريخ برگزاري همايش: بهار 1401 

تماس با ما
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان ولی عصر (عج) -تقاطع خیابان طالقانی - شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5-66954200 داخلی (1121)
دورنگار : 66493418
رایانامه : city@honar.ac.ir
وبگاه : city.honar.ac.ir

پیوندها
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزات علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران
انجمن علمی نقد ادبی ایران
انجمن علمی زبانشناسی ایران
 

انجمن علمی مطالعات صلح ایران