ساختار تشکیلاتی

 

دبیر علمی: دکتر احمد شاکری (استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی).


شورای علمی (به ترتیب حروف الفبا):

       1. دکتر سیده‌ زهرا اجاق (دانشیار پژوهشگاه علوم‌ انسانی و مطالعات ‌فرهنگی).

2. دکتر آزیتا افراشی (دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی).

3. دکتر حسن باستانی‌راد (استادیار دانشگاه شهید بهشتی).

4. مهندس سید محمد بهشتی (رئیس گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر).

5. دکتر محمدرضا حاجی‌آقابابایی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی).

6. دکتر سید ابوالحسن ریاضی (دانشیار موسسه مطالعات‌فرهنگی ‌واجتماعی ‌وزارت ‌علوم).

7. دکتر حمیدرضا شعیری (استاد دانشگاه تربیت مدرس).

8. دکتر سیده‌ مریم عاملی رضایی (دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی).

9. دکتر عبدالحسین لاله (عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر).

 

دبیر اجرایی: نرگس خانی


آخرین مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 بهمن‌ماه 1400
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 25 اسفندماه 1400
تاريخ برگزاري همايش: بهار 1401 

تماس با ما
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان ولی عصر (عج) -تقاطع خیابان طالقانی - شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5-66954200 داخلی (1121)
دورنگار : 66493418
رایانامه : city@honar.ac.ir
وبگاه : city.honar.ac.ir

پیوندها
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزات علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران
انجمن علمی نقد ادبی ایران
انجمن علمی زبانشناسی ایران
 

انجمن علمی مطالعات صلح ایران