برگزارکنندگان

به همت

معاونت پژوهشی و هنری فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

 

با مشارکت

 

·        پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

·        موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزات علوم، تحقیقات و فناوری

·        پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر

·        انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران

·        انجمن علمی نقد ادبی ایران

·        انجمن علمی زبانشناسی ایران

·        انجمن علمی مطالعات صلح ایران

آخرین مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 بهمن‌ماه 1400
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 25 اسفندماه 1400
تاريخ برگزاري همايش: بهار 1401 

تماس با ما
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان ولی عصر (عج) -تقاطع خیابان طالقانی - شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5-66954200 داخلی (1121)
دورنگار : 66493418
رایانامه : city@honar.ac.ir
وبگاه : city.honar.ac.ir

پیوندها
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزات علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران
انجمن علمی نقد ادبی ایران
انجمن علمی زبانشناسی ایران
 

انجمن علمی مطالعات صلح ایران